Czym jest termomodernizacja budynków

Określane są nią wszelkie prace, których kluczowym zadaniem jest ograniczenie zapotrzebowania, jak też wyeksploatowania energii cieplnej w danym budynku. W ramach termomodernizacji realizuje się działania dążące z jednej strony do redukcji strat ciepła przez ściany, okna, dach oraz wentylację, a z drugiej zaś prace związane są z optymalizacją, bądź wymianą systemu grzewczego.

Zanim rozpoczniemy działania termomodernizacyjne, zaleca się przeprowadzenie audytu energetycznego obiektu. Dzięki temu, możemy ustalić, które rozwiązania pod względem nakładów finansowych będą najbardziej opłacalne, unikniemy zbędnych kosztów związanych z przeróbkami modułów, które posiadają niewielki wpływ na wydajność energetyczną obiektu, jak również wyznaczymy adekwatną kolejność realizowanych czynności.

W zakresie prowadzonych prac termomodernizacyjnych najczęściej wykonuje się:

 • zmodernizowanie ścian zewnętrznych obiektu
 • docieplenie stropu nad nieocieplaną piwnicą, bądź ocieplenie podłogi na gruncie
 • przebudowa lub wymiana drzwi i okien
 • ulepszenie systemu wentylacji z możliwością odzyskiwania ciepła
 • unowocześnienie systemu grzewczego
 • wprowadzenie technologii użytkującej odnawialne źródła energii
 • montaż innowacyjnych systemów do sterowania i regulowania ogrzewaniem

Zalety przeprowadzania termomodernizacji:

 • polepszenie warunków i komfortu mieszkania
 • obniżenie kosztów ogrzewania obiektu
 • zmniejszenie kosztów przygotowania ciepłej wody użytkowej
 • podwyższenie wartości budynku na potencjalnym rynku sprzedaży
 • nowoczesny wygląd wizualny poprzez modernizację elewacji
 • podniesienie jakości środowiska wewnątrz budynku oraz zminimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko zewnętrzne poprzez ograniczenie lokalnego zanieczyszczenia powietrza i emisji dwutlenku węgla powstałego na skutek tzw. niskiej emisji.

Efektywna termomodernizacja dostarcza realne oszczędności, choć wymaga holistycznego podejścia do kwestii remontu z włączeniem specyfiki zużycia energii w poszczególnych segmentach obiektu, a dzięki racjonalizacji procesu, można ją zrealizować w perspektywie kolejnych lat, w taki sposób by koszty modernizacji spłacane były z wypracowanych oszczędności.